Disclaimer

Wonen aan DE LINDE heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.Wonen aan DE LINDE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt doorWonen aan DE LINDE niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wonen aan DE LINDE wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vanWonen aan DE LINDE is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die via deze website naarWonen aan DE LINDE wordt verzonden is niet beveiligd, tenzij in de privacystatement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website is getest in allerlei verschillende internettoepassingen. Mocht de website naar uw mening niet functioneren zoals hij zou moeten doen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.