Bouwmethode & garantie

Da Vinci Huis® bouwmethodiek

Het Da Vinci Huis® is een woning concept van Hurks dat wordt gebouwd met vooraf vervaardigde bouwelementen. Alle woonkeuzes voor uw nieuwbouwwoning maakt u in een vroeg stadium, waardoor het bouwproces efficiënt en zorgvuldig verloopt.

Bouwgarantie

Woningborg NV verstrekt garanties voor nieuwbouwwoningen waardoor u als consument beschermd wordt voor technische en financiële risico’s tijdens en na de bouw.

Alle woningen binnen dit project worden onder de garantie van Woningborg gebouwd. De aannemingsovereenkomst die u sluit is vooraf door Woningborg beoordeeld en goedgekeurd.

Als koper ontvangt u een Woningborg-certificaat. Met dit certificaat weet u zeker dat uw woning wordt afgebouwd tegen de afgesproken prijs, ook wanneer de aannemer failliet gaat. Daarnaast biedt dit certificaat u de zekerheid dat na oplevering bouwkundige gebreken worden hersteld. Een hypotheekverstrekker kan deze garantie verplicht stellen.