Omgevingsvergunningen onherroepelijk vastgesteld

Geplaatst op: 21 mei 2019

De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het terrein zijn in volle gang. Deze maand en volgende maand wordt de infra aangelegd. De nutspartijen zijn druk met het aanleggen van de benodigde leidingen zodat aannemer Hurks vanaf juli kan starten met de bouw. De omgevingsvergunning voor de aanpassing van de patio’s is inmiddels ook onherroepelijk vastgesteld dus alle stoplichten staan op groen!